de kracht van de olifant

In het beeldmerk van het logo van baatkracht herken je een olifant en dat is geen toeval.

De olifant en zijn symboliek vertegenwoordigen een aantal van de waarden waar baatkracht voor staat.
Olifanten zijn hulpvaardig en proberen zieke of zwakkere groepsgenoten te helpen en te beschermen. Ze zijn sterk gericht op anderen en sociaal en betrokken. De olifant heeft een bijzonder en sterk karakter. Hij is fysiek groot en sterk, maar is ook rustig en zachtaardig.. Bij veel volkeren is de olifant het symbool van kracht, wijsheid, vriendelijkheid, geluk en lange levensduur. Wist je trouwens dat olifanten ook ware communicatiespecialisten zijn? Hier kunnen wij mensen nog wat van leren. Olifanten vertonen in bepaalde opzichten hetzelfde gedrag als mensen . Het zijn bijzondere groepsdieren: alleen redden ze het niet, ze hebben anderen nodig om te overleven . Ze leven jarenlang samen en hebben onderling een hechte band.

De twee in elkaar verweven olifanten duiden op verbondenheid: Samen zijn en toch ook elk een “eigen” richting op gaan of een andere kant opkijken. Dit geeft aan dat je anders mag zijn, je eigen keuzes mag maken, zonder dat je het contact met de ander verliest. Klein en groot verwijst naar groei maar ook naar de ouder-kind (gezins)relatie.

De betekenis van de kleuren:
Rood staat voor liefde en ook voor daadkracht, verandering, energie & dynamiek, moed, succes, warmte en het verbannen van negatieve gevoelens. Maar rood staat ook voor pijn & agressie, ergernis en boosheid. Een kleur die heftige gevoelens weergeeft die we allemaal herkennen en die we vaak ook in een (moeilijke) periode van ons leven tegelijkertijd tegenkomen en ervaren.

Zwart staat voor stijlvol, mysterie en kracht en wordt vaak ook geassocieerd met duistere stemmingen, met somberheid, spanning en angsten. Dit zijn emoties die wij mensen vaak ervaren in moeilijke perioden.

Zilver staat voor reflectie & liefde, voor het bevorderen van inzicht en het ontrafelen van (complexe) problemen.