Emotionally Focused Therapy (EFT)

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een relatief nieuwe vorm van relatietherapie. Met EFT verbetert de emotionele verbondenheid van partners in hun relatie. EFT is een bewezen effectieve behandelmethode, de meeste (echt)paren ervaren na EFT meer verbondenheid in hun relatie.

EFT is:
 • praktisch;
 • helder gestructureerd;
 • wetenschappelijk onderbouwd;
 • gericht op hechting en emoties;
 • protocollair;
 • effectiever dan alle andere vormen van relatietherapieën.

Type therapie

EFT is een warme en toegankelijke vorm van therapie die je laat ervaren dat de relatie niet ‘slecht’ is, maar het patroon de vijand is waarin je als stel verstrikt bent geraakt.

3 Fases van EFT

 • De eerste fase is de de-escalatiefase. Tijdens deze fase worden de negatieve patronen in kaart gebracht die de relatieproblemen in stand houden en we proberen escalaties te voorkomen.
 • De tweede fase is de verbindingsfase. We werken samen aan het doorbreken van de negatieve patronen en verandering van gedrag. Hierdoor ontstaat er ruimte om opnieuw een emotionele verbinding aan te gaan, die veel veiligheid geeft en de relatie ten goede verandert.
 • De derde fase is de bestendigingsfase. In deze fase worden oplossingen voor oude problemen gevonden, zodat de relatietherapie blijvend effect heeft op de kwaliteit van de relatie. Het lukt steeds beter om niet in oude valkuilen terecht te komen.

Waarom is EFT zo succesvol?

Bij de gewone relatietherapieën gaat het vooral om het opstellen van (communicatie)regels en onderhandelingsvaardigheden. Het beter communiceren met je partner is vaak niet de kern van het probleem, maar een symptoom. Bij EFT staat het herstellen van de emotionele verbondenheid centraal. Als partners ingesleten ruziepatronen gaan herkennen en weten te stoppen zullen ze in staat zijn om weer veilig te verbinden omdat ze elkaars emoties en behoeften kunnen en horen. Ieder mens heeft de behoefte aan een veilige verbinding, zeker met je partner.

EFT is uitgegroeid tot een internationaal erkende therapievorm.

Wetenschappelijk onderzoek naar EFT heeft in algemene zin het volgende aangetoond:

 • EFT werkt beter dan andere vormen van relatietherapie;
 • EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partnerrelatie;
 • EFT-relatietherapie is succesvol bij partners uit alle lagen van de bevolking;
 • De resultaten laten zien dat er na EFT-therapie heel weinig terugval is.