Emotionally Focused Therapy (EFT)

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een relatief nieuwe vorm van relatietherapie. Met EFT verbetert de emotionele verbondenheid van partners in hun relatie. EFT is een bewezen effectieve behandelmethode, de meeste (echt)paren ervaren na EFT meer verbondenheid in hun relatie.

 • EFT richt zich op gevoel, het begrijpen van de liefde en het herstellen van verbinding binnen je relatie.
 • EFT kijkt naar gedragspatronen binnen je liefdesrelatie en naar de gevoelens en behoeften die hiermee verbonden zijn.
 • EFT kijkt naar hechting: jullie onderlinge verbinding en bereikbaarheid als partners.
 • EFT zoekt en vindt eventuele pijnpunten die bij jou gemakkelijk getriggerd worden door je partner.
 • In EFT wordt door de therapeut de veiligheid en het vertrouwen versterkt om  moeilijke dingen te kunnen bespreken.
 • EFT – relatietherapie is wetenschappelijk onderzocht. Resultaten van dit onderzoek zijn:
 • EFT heeft een sterk positief effect op de (emotionele) verbondenheid in een partnerrelatie.
 • Na een volledig doorlopen EFT-therapie is er heel weinig terugval is, zijn er blijvende effecten.
 • EFT werkt beter dan andere vormen van relatietherapie.

Type therapie

EFT is een warme en toegankelijke vorm van therapie die je laat ervaren dat de relatie niet ‘slecht’ is, maar het patroon de vijand is waarin je als stel verstrikt bent geraakt.

3 Fases van EFT

 • De eerste fase is de de-escalatiefase. Tijdens deze fase worden de negatieve patronen in kaart gebracht die de relatieproblemen in stand houden en we proberen escalaties te voorkomen.
 • De tweede fase is de verbindingsfase. We werken samen aan het doorbreken van de negatieve patronen en verandering van gedrag. Hierdoor ontstaat er ruimte om opnieuw een emotionele verbinding aan te gaan, die veel veiligheid geeft en de relatie ten goede verandert.
 • De derde fase is de bestendigingsfase. In deze fase worden oplossingen voor oude problemen gevonden, zodat de relatietherapie blijvend effect heeft op de kwaliteit van de relatie. Het lukt steeds beter om niet in oude valkuilen terecht te komen.

Waarom is EFT zo succesvol?

Bij de gewone relatietherapieën gaat het vooral om het opstellen van (communicatie)regels en onderhandelingsvaardigheden. Het beter communiceren met je partner is vaak niet de kern van het probleem, maar een symptoom. Bij EFT staat het herstellen van de emotionele verbondenheid centraal. Als partners ingesleten ruziepatronen gaan herkennen en weten te stoppen zullen ze in staat zijn om weer veilig te verbinden omdat ze elkaars emoties en behoeften kunnen en horen. Ieder mens heeft de behoefte aan een veilige verbinding, zeker met je partner.

EFT is uitgegroeid tot een internationaal erkende therapievorm.