kwaliteit

Voor relationele hulpverlening, wil je verzekerd zijn van een gekwalificeerde therapeut.

Mijn registratie bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie NVRG is een waarborg voor de specialistische opleiding die ik heb gevolgd.
Deze vereniging voor psychotherapie bevordert de kwaliteit van de relatie- en gezinstherapie, bewaakt de kwaliteit van de opleiding en houdt zich bezig met de wetenschappelijke ontwikkelingen van het vak.

Ik ben tevens lid van de beroepsvereniging NVPA (beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten). De NVPA doet onderzoek bij de cliënten van therapeuten die bij haar aangesloten zijn en vragen jouw medewerking om mee te doen aan de kwaliteitsmeeting.

Voor leden van de NVRG en voor leden van de NVPA geldt dat zij gebonden zijn aan de beroepscode voor psychotherapeuten.

baatkracht beschikt over een AGB code waardoor de praktijk ook bekend is bij de zorgverzekeraars.

klachten en geschillen
Wanneer je niet tevreden bent over de behandeling, is het belangrijk om dit met de behandelaar te bespreken. Wanneer dit niet leidt tot een bevredigend resultaat kunt je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is baatkracht aangesloten bij dit instituut.

Privacyverklaring en gegevensbescherming
Met ingang van 25 mei 2018 is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) van kracht. De privacyverklaring van Baatkracht kunt u hier downloaden.
Wanneer u bij Baatkracht een therapie- of coaching-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst van de privacyverklaring en dat u daarmee akkoord gaat.