toegepaste methodieken

Al naar gelang de hulpvraag pas ik tijdens de coaching/behandeling algemeen geaccepteerde en beproefde methodieken uit de gezins- en relatietherapie toe. Enkele specifieke methodieken die ik hanteer zijn:

 • Emotionally Focused Therapy (EFT)
  EFT is een vorm van relatietherapie. Met EFT verbetert de emotionele verbondenheid van partners in hun relatie. EFT is een bewezen effectieve behandelmethode, de meeste (echt)paren ervaren na EFT meer verbondenheid in hun relatie. Lees meer over EFT
 • Individuele EFT
  Individuele EFT is een vorm van therapie die zich perfect leent voor individuele cliënten. De focus van deze vorm van therapie is het verstevigen van het gevoel van eigenwaarde en zelfacceptatie. Individuele EFT helpt je emoties te onderzoeken en geeft je alle tools om hiermee om te gaan. Met beide voeten op de grond en volledig in het hier en nu. Het effect? Meer respect, waardering en liefde voor jezelf. Wat doorwerkt op alle gebieden in je leven!
 • Contextuele Therapie
  Contextuele therapie gaat over een gezonde balans in betekenisvolle relaties. De relaties worden onderscheiden in twee soorten namelijk:

  • verticale relaties: grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.
  • horizontale relaties: broers, zussen, partners, vrienden collega’s, kennissen.
  De relaties in de generatie-lijn zijn onlosmakelijk, we kunnen immers niet spreken van een ex-vader of ex-moeder. Voor onze ontwikkeling zijn we als kind afhankelijk van deze band.
  Contextuele therapie is helpend bij zowel individuele problemen als moeilijkheden binnen de relaties in gezinnen en families. Denk hierbij onder andere aan: opvoedingsmoeilijkheden, verstoorde relaties, depressiviteit, traumatische ervaringen, lichamelijke klachten zonder een fysieke oorzaak, enz. Bij dit alles gaat het om de juiste balans van geven en ontvangen. Je kunt meer leven in plaats van overleven.
 • Methode van geweldloos verzet
  Doel van deze methode is dat ouders een einde maken aan het gewelddadige of destructieve gedrag van hun kind (hier kan verslaving een rol spelen maar ook kan het gaan om gedragsproblemen zonder dat sprake is van een verslaving).
 • Structureel strategisch model
  Dit model wordt toegepast bij de behandeling van relaties waarin de verslaving van een ouder en/of een kind een belangrijke rol speelt. Strategisch omdat er gefocust wordt op het symptoom (middelengebruik/gamen/andere verslaving) en structureel omdat het traject zich ook richt op het normaliseren van de relaties en op het stoppen van niet functionerende interactie.