voor welk type relatie

baatkracht biedt professionele en oplossingsgerichte hulpverlening bij relaties
Dankzij mijn jarenlange ervaring in combinatie met continue aandacht voor verdere ontwikkeling, na- en bijscholing, heb ik de kennis en kunde in huis om jou/jullie te ondersteunen bij uiteenlopende relationele problemen.

Partnerrelatie

Blijven? Uit elkaar gaan? Of gaan scheiden? Veel mensen hebben er slapeloze nachten van, de twijfel knaagt!

Hoe moet je beslissen? Wat is de oplossing? Zijn er echt grote relatieproblemen? Heeft jouw relatie of huwelijk nog een kans? Geef je de liefde nog een kans? Of blijf je vanwege de kinderen? Welke andere redenen zijn er om te blijven? Welke redenen zijn er om je partner te verlaten? Zal het beter gaan als je weggaat?

Nogal wat stellen gaan snel uit elkaar. Onderzoek wijst uit dat relatief veel stellen twee jaar na de scheiding spijt hebben. Ze zeggen dan: “als ik dezelfde energie – die ik na mijn scheiding in mijn nieuwe levenssituatie heb gestopt – in mijn bestaande relatie had gestoken, dan had ik die relatie wellicht kunnen redden en was ik waarschijnlijk gelukkiger dan ik nu ben.”

Je kan relatieproblemen ook zien als een kans om eens extra diep op je relatie en op jezelf in te gaan. Dieper ingaan op deze problemen kan enorm bijdragen aan ieders individuele groei, ook als je uiteindelijk beslist om niet bij elkaar te blijven. Hoe erg jullie relatieproblemen ook lijken, de kans is groot dat het allemaal goed komt als jullie beiden bereid zijn te werken aan je relatie. Het is pas te laat als jullie de hoop al hebben opgegeven.

De relatie met jezelf

Ervaar je problemen in de liefde, op je werk, in relaties of op school? Individuele EFT is voor iedereen die wil investeren in een liefdevolle relatie met zichzelf. Net als bij de andere vormen van EFT ligt de nadruk op het onderzoeken van emoties. Jouw emoties. Wat speelt er allemaal? Wat voor effect heeft dit op jouw leven? Eerlijk naar jezelf durven kijken is het begin van het herstellen van de balans. Een goed gevoel over jezelf en je gevoelens écht begrijpen zorgen ervoor dat je het leven weer met plezier tegemoet gaat.

Wanneer kies je voor individuele EFT?

 • Je door een moeilijke periode van bijvoorbeeld verlies, rouw of scheiding gaat.
 • Je langdurig met lichamelijke en/of stress-gerelateerde klachten rondloopt.
 • Je niet goed meer functioneert thuis of op je werk.
 • Je rondloopt met depressieve gevoelens.
 • Je herhaaldelijk problemen ervaart in relaties met anderen.
 • Je hulp nodig hebt met negatieve ervaringen die doorwerken in je huidige leven.
 • Andere redenen.

Vat persoonlijke problemen niet te licht op. Zeker niet als ze al een tijd spelen en langdurig effect hebben op je gezondheid en gevoel van eigenwaarde.

Ouder- kindrelatie

Kinderen – jong of oud – die niet lekker in hun vel zitten of problemen ervaren, hebben hulp nodig. Net zoals ze hulp nodig hebben bij pijn of bij een gebroken been. Wanneer ouders en kinderen samen een coachingstraject ingaan, ontdekken ze met elkaar wat helpt om het probleem op te lossen en gaan ze samen aan de slag om weer in een positiever contact te komen.

De wereld is de laatste 20 jaar ingrijpend veranderd. Denk alleen aan de invloed van internet en sociale media. Heel veel informatie is voor iedereen en met grote snelheid toegankelijk. Kinderen worden mede daardoor al vroeg mondig. De omgeving en de belevingswereld van het kind is groter en complexer dan voorheen. Ze zien en horen veel en overal wordt om hun mening gevraagd. Die geven ze ook thuis en ze accepteren niet meer zonder meer het gezag van ouders.

Voor ouders van nu is dit niet altijd gemakkelijk. Ze moeten voortdurend hun eigen waarden en normen bepalen en grenzen vaststellen in een snel veranderende wereld. Dit kan de nodige conflicten met opgroeiende kinderen opleveren. Voor alleenstaande ouders kan dit dubbel zo zwaar zijn.

In dit proces kan baatkracht je handvatten geven.

Relatie volwassen kind en ouders

Ook als de kinderen volwassen zijn geworden en hun eigen weg gaan, kunnen problemen ontstaan. Ouders begrijpen niet altijd de keuzes die hun kinderen maken. Maar andersom kan dat ook het geval zijn. Ook kan een verschil in verwachtingen bestaan ten aanzien van elkaar. Niet in alle gezinnen bestaat een cultuur dat dit soort wrijvingen gemakkelijk uitgepraat worden. En ruzie met je ouders of je kinderen gaat niemand in zijn koude kleren zitten. Of je nu wil of niet, het raakt je. Het is goed om de ruzie niet te lang door te laten sudderen maar om met een paar gesprekken onder professionele begeleiding, de lucht te klaren.

Opnieuw samengestelde gezinnen

Tegenwoordig ontstaan allerlei nieuwe gezinsvormen. Naast eenoudergezinnen komen opnieuw samengestelde gezinnen steeds vaker en in allerlei variaties voor. Kinderen hebben vaak niet alleen maar te maken met één vader en één moeder en de families van beide kanten, maar ook met de nieuwe partners (en hun eventuele kinderen) van hun ouders, nieuwe bijbehorende grootouders, ooms en tantes , vrienden en vriendinnen. Dat kan goed gaan maar soms is het een hele kunst om allemaal goed met elkaar om te gaan waarbij ieders belangen gerespecteerd en gewaarborgd zijn en blijven. Een onpartijdige buitenstaander als baatkracht kan dan uitkomst bieden.

Relatie met een verslaafde

Omgaan met iemand met een verslavingsprobleem is niet eenvoudig. Zeker niet als de verslaafde zelf vindt dat er niets aan de hand is. Dit kan de relatie tussen partners, familieleden en/of vrienden behoorlijk verstoren. Zij zien doorgaans veel eerder dat het de verkeerde kant op gaat. Waarschuwen en praten helpt niet, het loopt vaak uit op welles-nietes gesprekken en ruzies. Een relatie kan dan behoorlijk beschadigd worden.

Het kan ook zijn dat de verslaafde van zijn verslaving af is maar dat er veel beschadigd vertrouwen is. Dit proces heeft eveneens tijd en aandacht nodig: voorzichtig werken aan het herstel van jullie relatie en het beschadigde vertrouwen.

baatkracht richt zich juist op de omgeving van degene met een verslavingsprobleem. Uit de praktijk blijkt dat de naaste omgeving (en ook baatkracht) de verslaafde helaas niet kan veranderen. Die heeft gespecialiseerde verslavingszorg nodig. Echter voor de belangrijke mensen om de verslaafde heen is weinig tot geen hulpverlening of begeleiding. En dat terwijl deze mensen (jullie!) vaak meer te lijden hebben dan de verslaafde zelf. Voor jullie is baatkracht.

baatkracht ondersteunt je bij belangrijke vragen zoals:

 • Hoe kun je weer je eigen leven leiden?
 • Hoe kan jij jezelf bevrijden uit de greep van de verslaving van je dierbare?
 • Hoe kom jij van je schuldgevoel af?
 • Hoe leer je niet meer alle verantwoordelijkheid over te nemen?
 • Hoe kan jij je anders ontwikkelen en toch verbonden zijn?
 • Hoe kan je liefdevol begrenzen?
 • Hoe herstel je het beschadigde vertrouwen?

Kortom, hoe krijg jij alles weer op de rails, kom je weer tot jezelf en krijg je weer vertrouwen in jezelf en in de ander.

Als jij jezelf herkent in deze situatie dan wordt het tijd dat je met respect voor jouw eigenwaarde, voor jezelf gaat zorgen. En dat lukt je bijna niet alleen. baatkracht kan dan jouw coach zijn.

Verstoorde samenwerkingsrelatie op het werk

We brengen een groot deel van ons leven op het werk door. Collega’s zijn zowel voor het presteren als voor het werkplezier van groot belang. Samenwerken is niet voor niets een veelgehoord en belangrijk werkwoord. Een verstoorde relatie met een collega of collega’s kan de sfeer op de werkvloer behoorlijk verzieken. Met alle gevolgen van dien: van het niet goed functioneren tot en met het gewoonweg niet meer naar het werk willen of durven. De collega hoeft geen leidinggevende te zijn; het tegenwerken, pesten, roddelen, negeren, verspreiden van onware informatie komt op alle niveaus voor. Het vergt behoorlijk wat moed om dit bespreekbaar te maken, want de belangen zijn groot en eventuele negatieve gevolgen zo mogelijk nog groter. Ook hier kan ik een helpende hand bieden.