Sandra Beltjens

Op mijn 19e had ik mijn verpleegkundig diploma op zak en ging ik in de psychiatrie aan het werk. Ik wilde mensen helpen. Als snel werd mij duidelijk dat het individueel helpen van mensen niet voldoende is. Ik kwam tot het inzicht dat het betrekken van belangrijke mensen rondom een cliënt essentieel is voor een positief resultaat. Elkaar begrijpen en begrepen worden, daar begint alles mee. Daarom ben ik verder gaan studeren. Ik wilde meer dan verzorgen, ik wilde mensen tot elkaar brengen.

Dat heeft geleid tot  afgeronde opleidingen als contextueel therapeut, geregistreerd gezins- en relatietherapeut, gevorderd EFT-therapeut en supervisor NVRG.

Ik heb vele jaren in de GGZ, regio Den Haag, gewerkt. Eerst dus als verpleegkundige daarna als maatschappelijk werker, groepswerker, vrouwenhulpverleenster en sinds 2003 als gezins- en relatietherapeut. Ik heb ook veel ervaring in de verslavingszorg, zowel met jeugd als met volwassenen en hun gezinnen en/of andere relaties.
Naast therapeut ben ik ook docent en verzorg ik regelmatig cursussen en trainingen bij de Rino-Groep, King nascholing en verschillende Jeugd GGZ instellingen. Voorbeelden van trainingen zijn: Motiverende gesprekstechnieken, jongeren en middelengebruik, systeemgericht werken en het werken met ouders binnen de verslavingszorg, oudergespreksgroepen en de oudergroep Nieuwe Autoriteit.

Begin 2015 heb ik besloten mijn eigen praktijk te starten omdat ik vind dat de zorg te veel gericht is op productie en te weinig op kwaliteit. Ik wil anders werken. Mensen zijn voor mij belangrijk en moeten dus centraal staan. Kwaliteit van en in de  zorg moet voorop staan.

Cliënten omschrijven mij als positief, optimistisch, toegankelijk, pragmatisch, concreet en oplossingsgericht. Zelf vind ik humor en plezier heel belangrijk. Ik kan goed luisteren, maar alleen jouw/jullie ‘verhaal kwijt kunnen’ is voor mij niet genoeg. Jullie gaan onder mijn begeleiding ook echt met jezelf en met elkaar aan de slag. Dit is naar mijn overtuiging noodzakelijk voor een goed resultaat op korte en lange termijn. Mijn aanpak is niet gericht op het veroorzaken van confrontaties, maar ik ga ze zeker niet uit de weg als blijkt dat het nodig is en bijdraagt tot de echte door alle partijen gedragen oplossing: hoe gaan we samen op goede en verbindende voet verder.

Ik werk strikt vanuit het principe van meerzijdige partijdigheid. Meerzijdig partijdig zijn, is rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.