verloop & duur traject

hoe verloopt een traject en hoe lang duurt het?

 1. baatkracht start altijd met een intakegesprek om met elkaar te bekijken wat de hulpvraag is
 2. Vervolgens brengen we samen jouw sociale systeem* in kaart en geef ik aan wat ik kan betekenen in:
  • het veranderen van de omgang met elkaar
   of
  • het veranderen van de manier waarop er tegen het probleem wordt aangekeken
 3. Vervolgens bepalen we samen of een coachingstraject zinvol is. Indien dit zo is, maken we in overleg een plan van aanpak en starten we de behandeling.
 4. Onderdeel van het coachingstraject is het inzichtelijk maken van een bepaalde kwetsbaarheid en/of leer ik jullie vaardigheden aan om met een bepaalde kwetsbaarheid van jezelf en/of de ander om te gaan.
 5. Het coachingstraject bestaat doorgaans uit 8 tot 12 gesprekken, meestal om de twee weken. Alle mogelijke probleemgebieden komen tijdens de gesprekken aan de orde. Tijdens het traject wordt ieder zich bewust van onderlinge reacties op elkaar en welke invloed dat op elkaar heeft.
 6. Indien nodig wordt nadien een vervolgtraject ingepland of worden periodieke opvolgingsgesprekken gepland.

*sociaal systeem: een groep mensen op een of andere manier verbonden zijn en bij elkaar horen.