verloop & duur traject

hoe verloopt een traject en hoe lang duurt het?

 1. baatkracht start altijd met een intakegesprek om met elkaar te bekijken wat de hulpvraag is.
 2. Vervolgens brengen we samen jullie situatie in kaart en geef ik aan wat ik kan betekenen in:
  • het veranderen van de omgang met elkaar
   of
  • het veranderen van de manier waarop er tegen het probleem wordt aangekeken.
 3. Vervolgens bepalen we samen of een behandelingstraject wenselijk is. Indien dit zo is, maken we in overleg een plan van aanpak en starten we de behandeling.
 4. Het traject bestaat doorgaans uit 8 tot 15 gesprekken, meestal om de twee weken. Alle mogelijke probleemgebieden komen tijdens de gesprekken aan de orde. Tijdens het traject wordt ieder zich bewust van onderlinge reacties op elkaar en welke invloed dat op elkaar heeft. Jullie werken samen aan jullie onderling vertrouwen, de veiligheid en verdieping: de basis van iedere relatie.